top of page

Atelier Blekksprut skal være et studio og tilhørende galleri i Oslo for kunstnere med funksjonsvariasjoner. Her skal deltakere får mulighet til å arbeide og utvikle sine egne kunstneriske uttrykk, og være koblet til et galleri hvor publikum kan oppleve og kjøpe kunstverkene deres.

 

Vår visjon er at alle kunstnere, uansett hvordan de oppfatter verden eller hvilke utfordringer de står overfor, skal ha mulighet til å være aktive deltakere i samfunnet de leve i.  Vi mener det er et samfunnsansvar å legge til rette for økt mangfold, inkludering og deltakelse av marginaliserte grupper i norsk kunst og kulturliv.

IMG_7140.jpg
skisse_logo 2-22.png
IMG_1685.jpg

Hvorfor Blekksprut?

En blekksprut kan bruke verktøy og løse komplekse oppgaver, den er nysgjerrig og har individuelle preferanser. Med en helt annen nevrologisk struktur (den har 9 hjerner) er blekkspruten representant for et alternativt biologisk og evolusjonært spor til kognitiv kompleksitet. Det er en annen type sinn.

 

Også vi mennesker har forskjellige sinn. Derfor har vi kalt initiativet Atelier Blekksprut – Studio Octopus.

IMG_6932.JPEG

Vi vil bygge en kunstnerisk plattform for tre hovedgrupper: 

Nevromangfoldige voksne som ønsker å forfølge en karriere innen kunsten, kan bruke studioet på dagtid (hel- eller deltid).

Nevromangfoldige barn og ungdom tilbys aktiviteter etter skoletid, helge- eller ferieverksteder og kurs.

Nevromangfoldige voksne som ønsker å oppleve og lære om kreative prosesser som en fritidsaktivitet.

Hva er 'nevromangfold'?

Nevromangfold (neurodiversity) er et mye brukt begrep som refererer til nevrologisk atypiske tanke- eller atferdsmønstre.

Nevromangfoldige mennesker opplever og samhandler med verden rundt seg på mange forskjellige måter, de kan ha utviklingsnedsettelse og funksjonsnedsettelse for eksempel være på autistspekteret, ha Downs syndrom eller en ADHD-diagnose.

 

Selv om det ofte er forbundet med lærevansker, blir mangfold i den menneskelige hjernen og kognisjon ikke sett på som mangler, men snarere naturlige og verdifulle former for mangfold.

IMG_7172.jpg

Vi skal også: 

Samarbeide med etablerte gallerier til å stille ut arbeid av enkeltkunstnere eller grupper knyttet til atelieret.

Samarbeide med samtidskunstnere på prosjektbasis

Utvikle en oppsøkende programme rettet mot skoler og interessegrupper til å nå frem til unge kunstnere

Tilby workshops til grupper utenfor Oslo der veiledere og kunstnere knyttet til atelieret kan møte og inspirere andre nevromangfoldige kunstnere

Støtte andre private og offentlige organisasjoner i Norge som arbeider med nevromangfoldige mennesker til å innlemme kreativ praksis i sitt arbeid

Arrangere utflukter for medlemmer til utstillinger, studioer og arrangementer av interesse

Publiser et nyhetsbrev og blogg, hovedsakelig av medlemmer

IMG_6902.jpg
bottom of page