top of page
Barnas Røde kors (BARK) workshops

Gøy og befriende workshop i regi av Bærum Røde kors hvor vi lagde blekksprut av gamle brusflasker. Vi håper at samarbeid kan utvides og flere workshop kan holdes til høsten. 

Støttet av: Bærum Røde kors

Prosjektperiode: 2021, 2022

IMG_2055.JPG
IMG_2050.JPG
IMG_2042.JPG
IMG_2047.JPG
bottom of page