Barnas Røde kors (BARK) workshops

Gøy og befriende workshop i regi av Bærum Røde kors hvor vi lagde blekksprut av gamle brusflasker. Vi håper at samarbeid kan utvides og flere workshop kan holdes til høsten. 

Støttet av: Bærum Røde kors

Prosjektperiode: 2021

IMG_2042.JPG