Kreative glede

Prosjektet Åpent Verksted er en mobil verktøykasse, utstyrt med ulike materialer for å drive kreative workshops. Siden 2017 har vi jobbet i asylmottak rundtom i Norge. Det er ukentlig eller månedlig workshops, hvor vi drar til mottak i nærheten av Oslo og holder kreative stunder. Det er ingen fagplan eller kompetansemål, hensikten er både å mestre gjennom kreative aktivitet, men også å danne ren skapeglede. Og en pust i bakken for en ellers nokså tøft hverdag.

Siden 2018 har vi holdt 'feriekurs', i sommerferien og høstferien. Da pakke vi verktøykasse og reiser til forskjellige mottak for å holde en hel uke stappfull av kreative aktiviteter. Aktivitetene skal være inspirerende og morsomme, og er planlagt slik at barna får oppleve et stort utvalg materialer og teknikker. er en gøy og befriende stund sammen. 

 

Prosjektets målgruppe er barn og ungdom fra 5-18 år som bor på mottak. I noen av prosjektene ønsker vi også å involvere foreldre, da vi har hatt god erfaring med dette i prosjekter i 2018 og 2019. Mange av foreldrene har vist stor interesse for å bidra, og vi opplever at i tillegg til at de selv opplever det som meningsfylt å bidra - og det har også vært veldig positivt for barna.

  

Samarbeid: MakersHub 

Støttet av: UDI

Prosjektperiode: 2017 - 2020

IMG_0754.JPEG
IMG_1055.JPEG
IMG_1107.JPEG
IMG_1137.JPEG
IMG_0772.JPEG
IMG_1239.JPEG
IMG_1328.JPEG