top of page
I N T E G R E R I N G S P R O S J E K T E R 
Åpent verksted samarbeider diverse aktører som ønsker å ta et sosialt ansvar og møte dagens samfunnsutfordringer som designere og kunstnere. Vi arbeider kun med prosjekter som har et grønt, samfunnsnyttig eller sosialt mål. Vi vil bidra til å løfte mennesker ut av ensomhet, skape mestringsfølelser og motarbeide utenforskap - gjennom det kunstneriske verktøykasse. Vårt hovedfokus er demokratiske prosesser og minoritets- og lavstatusgrupper. Vi skaper prosjekter som bidrar til at flere mennesker på tvers av kultur, sosial status og etnisitet møtes. Vi tilrettelegger for magiske øyeblikk og gode opplevelser gjennom å bruke vår kreativitet som en katalysator og et springbrett for mange som står utenfor majoritetssamfunnet.

Ta gjerne kontakt om du vil vite mer eller jobbe som frivillig. OBS! Politiattest kreves for prosjekter da vi jobber med barn. 

mixed media, sosiale prosjekter, kunst, integrering
Skap & snakk
dice monster, gøy kunst aktiviteter, creativity matters
Skap & mekk
vindmøller workshop, resirkulerte kunst, kunst uteprosjekter, gøyale kunst
kreative kids, kreative aktiviteter i asylmottak, aktiviteter barn, intergrering
Kreativ glede
IMG_2049.JPG
portretter, monotypi, tegning, kreative barn
Ung Inkludering
bottom of page