top of page
I N T E G R E R I N G S P R O S J E K T E R 

Åpent verksted ønsker å ta et sosialt ansvar og møte dagens samfunnsutfordringer ved brukt av det kreative verktøykassen. Stiftelsen Blekksprut har akkurat blitt til, og det skal ha ansvar for alle sosiale prosjekter fra nå av. Vi skal løfte frem og feire personer med funksjonsvariasjoner. Vi vil bidra til å løfte mennesker ut av ensomhet, skape mestringsfølelser og motarbeide utenforskap.

Vi skaper prosjekter som bidrar til at flere mennesker på tvers av kultur, funksjonsnivå, sosial status og etnisitet møtes.

Vi tilrettelegger for magiske øyeblikk og gode opplevelser gjennom å bruke vår kreativitet som en katalysator og et springbrett for mange som står utenfor majoritetssamfunnet. 

Ta gjerne kontakt om du vil vite mer eller jobbe som frivillig. 

mixed media, sosiale prosjekter, kunst, integrering
Skap & snakk
kreative kids, kreative aktiviteter i asylmottak, aktiviteter barn, intergrering
Kreativ glede
vindmøller workshop, resirkulerte kunst, kunst uteprosjekter, gøyale kunst
portretter, monotypi, tegning, kreative barn
Ung Inkludering
bottom of page